Ποιοτικός Έλεγχος

Αυστηρή συμμόρφωση προς την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική

Header Εικόνα

Με τον όρο ‘‘Ποιοτικό Έλεγχο’’

εννοούμε τις ενέργειες που επιτελούνται για να επιτευχθεί, να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων.

Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της ποιότητας στα φαρμακευτικά προϊόντα, η ADELCO διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου (αναλυτικό και μικροβιολογικό) που πληροί τις απαιτήσεις της σύγχρονης Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (cGLPs), στο οποίο διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας, μέχρι το τελικό προϊόν, καθώς και ελέγχους σταθερότητας των προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους.

Τα εργαστήρια

είναι στελεχωμένα από επιστήμονες και ειδικά εκπαιδευμένους αναλυτές, των οποίων η εκπαίδευση διαρκώς εμπλουτίζεται μέσω σεμιναρίων. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, σε συνδυασμό με την αρτιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που παράγονται, ελέγχονται συνεχώς και διαθέτουν την ποιότητα που απαιτείται για την ενδεδειγμένη χρήση τους.

image
FaLang translation system by Faboba