MELDOZ

0,00€
Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
Ποσότητα:  

Φαρμακοτεχνική Μορφή / Περιεκτικότητα / Συσκευασία:

Δισκία των 70mg. Κουτί των 4 δισκίων.

Δοσολογία:

1 δισκίο την εβδομάδα.

Αλενδρονικό Οξύ: 

Για την μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση

Για την μείωση του κινδύνου των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

 

MELDOZ δισκία 70  mg

Αλενδρονικό οξύ

 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

 

-           Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-           Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό.

-           Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-           Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

-           Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσετε την πληροφορία στην παράγραφο 3. Πώς να πάρετε το MELDOZ, πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

           

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 

1.       Τι είναι το MELDOZ και ποια είναι η χρήση του

2.       Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MELDOZ

3.       Πώς να πάρετε το MELDOZ

4.       Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.       Πώς να φυλάσσεται το MELDOZ

6.       Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

 

1.       Τι είναι το MELDOZ και ποια είναι η χρήση του

 

 

Τι είναι το MELDOZ ;

 

Το MELDOZ είναι ένα δισκίο που περιέχει την δραστική ουσία αλενδρονικό οξύ (συνήθως ονομάζεται αλενδρονάτη) και ανήκει σε μία κατηγορία μη-ορμονικών φαρμάκων που ονομάζονται διφωσφονικά. Το MELDOZ προλαμβάνει την οστική απώλεια που παρουσιάζεται στις γυναίκες, μετά την εμμηνόπαυση και βοηθά στην αναδόμηση του οστού. Μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.

 

Ποιά είναι η χρήση του MELDOZ ;

Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το MELDOZ για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Το MELDOZ μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.

 

Το MELDOZ είναι θεραπεία μία φορά την εβδομάδα.

 

Τι είναι οστεοπόρωση;

Η οστεοπόρωση είναι η λέπτυνση και εξασθένηση των οστών. Είναι κοινή στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Κατά την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν τις γυναικείες ορμόνες, τα οιστρογόνα, τα οποία βοηθούν να διατηρείται υγιής ο σκελετός της γυναίκας. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται οστική απώλεια και τα οστά εξασθενούν. 'Όσο πιο νωρίς μπαίνει στην εμμηνόπαυση μία γυναίκα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για οστεοπόρωση.

 

Στα αρχικά στάδια, η οστεοπόρωση συνήθως δεν έχει συμπτώματα. Εάν δε θεραπευθεί ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε κατάγματα.

Αν και τα κατάγματα προκαλούν πόνο συνήθως, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να διαφύγουν απαρατήρητα μέχρις ότου προκαλέσουν απώλεια ύψους. Τα κατάγματα μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια φυσιολογικών καθημερινών ασχολιών π.χ. αν σηκώνει κανείς ένα βάρος ή από μικρούς τραυματισμούς, που συνήθως δεν προκαλούν κατάγματα στα φυσιολογικά οστά. Τα κατάγματα συμβαίνουν συνήθως στο ισχίο, στη σπονδυλική στήλη, ή στον καρπό και δεν προκαλούν μόνο πόνο αλλά σημαντικά προβλήματα όπως κύφωση (‘καμπούρα΄στην πλάτη) και απώλεια κινητικότητας.

 

Πως μπορεί να θεραπευθεί η οστεοπόρωση;

 

'Όπως και με τη θεραπεία σας με το MELDOZ, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει αλλαγές στον τρόπο της ζωής σας, προκειμένου να βοηθήσει την κατάστασή σας, όπως:

 

Διακοπή του καπνίσματος                     Το κάπνισμα φαίνεται ότι αυξάνει τον ρυθμό της οστικής απώλειας και γι' αυτό, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οστικών καταγμάτων.

 

Άσκηση                                                'Όπως οι μύες, το οστά χρειάζονται εξάσκηση για να παραμείνουν ισχυρά και υγιή. Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα εξάσκησης.

 

Δίαιτα με ισορροπημένη διατροφή.       Ο γιατρός σας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τη δίαιτά σας ή εάν θα πρέπει να λάβετε κάποια συμπληρώματα διατροφής (ιδιαίτερα ασβέστιο και βιταμίνη D).

 

 

2.         Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MELDOZ

Μην πάρετε το MELDOZ

●          σε περίπτωση αλλεργίας  στο αλενδρονικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (βλέπε στην παράγραφο 6).

●          εάν παρουσιάζετε ορισμένα προβλήματα με τον οισοφάγο (οισοφάγος-ο σωλήνας που συνδέει το στόμα σας με το στομάχι), όπως στένωση ή δυσκολία στην κατάποση.

●          εάν δεν μπορείτε να σταθείτε ή να καθίσετε σε όρθια στάση για 30 λεπτά τουλάχιστον

●          εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

 

Εάν πιστεύετε ότι κάτι από αυτά σας αφορά, μην παίρνετε αυτά τα δισκία. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πρώτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό προτού πάρετε το MELDOZ

 

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας προτού πάρετε MELDOZ εάν:

 

●          υποφέρετε από προβλήματα των νεφρών

●          έχετε κάποια προβλήματα στην κατάποση ή πεπτικά προβλήματα.

●          ο γιατρός σας έχει ενημερώσει ότι έχετε οισοφάγο Barrett (μία νόσο που σχετίζεται με αλλαγές των κυττάρων που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου),

●          έχετε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα,

●          έχετε μη ικανοποιητική στοματική υγιεινή, νόσο των ούλων, έχετε προγραμματίσει εξαγωγή οδόντος ή δεν ακολουθείτε οδοντική φροντίδα ρουτίνας

●          έχετε καρκίνο

●          υποβάλλεσθε σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία,

●          λαμβάνετε αναστολείς αγγειογένεσης (όπως μπεβασιζουμάμπη, ή θαλιδομίδη),

●          παίρνετε κορτικοστεροειδή (όπως πρεδνιζόνη ή δεξαμεθαζόνη),

●          είστε ή υπήρξατε καπνιστής (επειδή αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οδοντικών προβλημάτων).

 

Μπορεί να σας γίνει σύσταση να κάνετε οδοντιατρικό έλεγχο πριν από τη θεραπεία με MELDOZ.

 

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε καλή στοματική υγιεινή ενόσω είστε σε θεραπεία με MELDOZ. Πρέπει να κάνετε οδοντιατρικούς ελέγχους ρουτίνας κατά την διάρκεια της θεραπείας, και να επικοινωνείτε με το γιατρό σας ή τον οδοντίατρο εάν διαπιστώσετε

οποιαδήποτε συμπτώματα στο στόμα σας ή στα δόντια όπως απώλεια δοντιού πόνος, ή οίδημα.

 

Ερεθισμός, φλεγμονή ή εξέλκωση του οισοφάγου (οισοφάγος-ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) συχνά με συμπτώματα θωρακικού άλγους, οπισθοστερνικού καύσου, ή μπορεί να εμφανισθούν δυσκολία ή πόνος κατά την κατάποση, ιδιαίτερα εάν οι ασθενείς δεν πίνουν ένα γεμάτο ποτήρι νερό και/ή εάν ξαπλώνουν σε λιγότερο από 30 λεπτά από τη λήψη του MELDOZ. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να επιδεινωθούν εάν οι ασθενείς συνεχίζουν να λαμβάνουν MELDOZ μετά την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων.

 

Παιδιά και έφηβοι

Το MELDOZ δεν πρέπει να χορηγείται στα παιδιά και τους έφηβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 

Άλλα φάρμακα και το MELDOZ Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε,  έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα.

 

Είναι πιθανόν τα συμπληρώματα ασβεστίου, τα αντιόξινα και ορισμένα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, να επηρεάσουν την απορρόφηση του MELDOZ, εάν ληφθούν ταυτόχρονα.

Γι αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο παράγραφο 3. Πώς να πάρετε το  MELDOZ.

 

Ορισμένα φάρμακα για τους ρευματισμούς ή τον μακροχρόνιο πόνο, που ονομάζονται ΜΣΑΦ (π.χ. ακετυλοσαλυκιλικό οξύ ή ιβουπροφαίνη) μπορεί να προκαλέσουν πεπτικά προβλήματα. Γι’ αυτό, συνιστάται προσοχή εάν αυτά τα φάρμακα λαμβάνονται κατά τον ίδιο χρόνο με το MELDOZ.

 

MELDOZ με τροφές και ποτά

Είναι πιθανόν, οι τροφές και τα ποτά (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού νερού),

να καταστήσουν μικρότερη την αποτελεσματικότητα του MELDOZ, εάν ληφθούν ταυτόχρονα.

Γι αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες στην παράγραφο 3. Πώς να πάρετε το  MELDOZ.

 

Κύηση και θηλασμός

Το MELDOZ προορίζεται για χορήγηση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μόνο. Δεν πρέπει να πάρετε MELDOZ εάν είστε ή νομίζετε ότι είστε έγκυος ή εάν θηλάζετε.

 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Έχουν αναφερθεί με το MELDOZ ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της θολής όρασης, ζάλης και δυνατού πόνου στο οστό, στο μυ ή στην άρθρωση), που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας στην οδήγηση και στο χειρισμό μηχανών. Οι εξατομικευμένες ανταποκρίσεις στο MELDOZ μπορεί να ποικίλλουν (Βλέπε παράγραφο 4.).

 

 

3.         Πώς να πάρετε το MELDOZ

 

Πάντοτε να παίρνετε το MELDOZ αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού. Ελέγξατε με τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό εάν έχετε αμφιβολίες.

 

Να λαμβάνετε το δισκίο MELDOZ μία φορά την εβδομάδα.

 

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να είναι βέβαιο, ότι θα έχετε όφελος από το MELDOZ.

 

1)         Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας, η οποία ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμα σας. Κάθε          εβδομάδα, να λαμβάνετε ένα δισκίο MELDOZ την ημέρα της επιλογής σας.

 

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες 2), 3), 4) και 5) για να βοηθήσετε ώστε το δισκίο MELDOZ να φτάσει στο στομάχι σας γρήγορα και να βοηθήσετε να μειωθεί η πιθανότητα ερεθισμού του φάρυγγα /οισοφάγου (οισοφάγος-ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας).

 

2)         Αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι τη συγκεκριμένη ημέρα και πριν τη λήψη του οποιουδήποτε      γεύματος, ροφήματος ή άλλου φαρμακευτικού σκευάσματος, καταπιείτε το δισκίο MELDOZ ολόκληρο με ένα γεμάτο ποτήρι νερό μόνο (όχι μεταλλικό νερό) (όχι λιγότερο από 200ml).

●          Να μην το λαμβάνετε με μεταλλικό νερό (ανθρακούχο ή μη).

●          Να μην το λαμβάνετε με καφέ ή τσάι

●          Να μην το λαμβάνετε με χυμό ή γάλα.

 

Μη θρυμματίζετε, μασάτε ή διαλύετε το δισκίο στο στόμα σας.

 

3)         Μην ξαπλώνετε - παραμείνετε σε πλήρη όρθια θέση (ενόσω κάθεστε, στέκεστε ή βαδίζετε) για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την κατάποση του δισκίου. Μην ξαπλώνετε έως τη λήψη του πρώτου γεύματος της ημέρας.

 

4)      Μη λαμβάνετε MELDOZ όταν ξαπλώνετε για ύπνο ή εφόσον δεν έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι το πρωί.

 

5)      Εάν παρουσιάσετε δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση του δισκίου, πόνο στο στήθος ή νεοεμφανιζόμενο οπισθοστερνικό καύσο ή επιδείνωση του οπισθοστερνικού καύσου, διακόψτε τη λήψη του MELDOZ και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

 

6)      Μετά την κατάποση του δισκίου MELDOZ περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πάρετε το πρώτο σας γεύμα, ποτό ή άλλο φάρμακο της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των αντιόξινων, των συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμινών. Το MELDOZ είναι αποτελεσματικό μόνον εάν λαμβάνεται με άδειο στομάχι.

 

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση MELDOZ από την κανονική

Εάν πάρετε από λάθος περισσότερα δισκία από ότι πρέπει, πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι γάλα και αμέσως μετά επικοινωνήστε με τον ιατρό σας. Μη προκαλέσετε μόνη σας εμετό και μην ξαπλώσετε.

 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το MELDOZ

Εάν παραλείψετε να πάρετε μια δόση, απλώς να λάβετε ένα δισκίο MELDOZ το επόμενο πρωί αφότου το θυμηθείτε. Δεν πρέπει να πάρετε δύο δισκία την ίδια ημέρα. Επιστρέψατε στο ένα δισκίο μια φορά την εβδομάδα, την ημέρα της επιλογής σας όπως είχατε αρχικά προγραμματίσει.

 

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το MELDOZ

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε το MELDOZ για όσο διάστημα ο γιατρός σας συνταγογραφεί το φάρμακο. Επειδή δεν είναι γνωστό για πόσο διάστημα πρέπει να παίρνετε το MELDOZ, πρέπει να συζητάτε με τον γιατρό σας περιοδικά την αναγκαιότητα να συνεχίσετε τη λήψη αυτού του φαρμάκου προκειμένου να καθορισθεί εάν το MELDOZ είναι ακόμη το σωστό φάρμακο για σας.

 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

 

 

 

4.         Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

 

Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να είναι σοβαρή και για την οποία μπορεί να χρειασθείτε άμεση ιατρική θεραπεία:

Συχνές (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 10 ασθενείς):

·        οπισθοστερνικός καύσος, δυσκολία στην κατάποση, πόνος κατά την κατάποση, εξέλκωση του οισοφάγου (οισοφάγος ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) που μπορεί να προκαλέσει θωρακικό άλγος, οπισθοστερνικό καύσο ή δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση.

 

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 1.000 ασθενείς):

·         αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνίδωση, οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο λαιμό, που προκαλεί πιθανόν δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, σοβαρές δερματικές αντιδράσεις,

·         πόνος στο στόμα, και/ή την γνάθο, οίδημα ή βλάβες στο εσωτερικό του στόματος, μούδιασμα ή αίσθημα βάρους στη γνάθο, ή χαλάρωση οδόντος Αυτά μπορεί να είναι σημεία βλάβης του οστού στη γνάθο (οστεονέκρωση) που σχετίζονται γενικά με καθυστέρηση επούλωσης και λοίμωξη, συνήθως κατόπιν εξαγωγής οδόντος. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας και τον οδοντίατρό σας εάν παρουσιάσετε τέτοια συμπτώματα,

·         μη σύνηθες κάταγμα του μηριαίου οστού, ιδιαίτερα σε ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία για οστεοπόρωση μπορεί να εμφανισθεί σπάνια. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν νιώσετε πόνο, αδυναμία ή δυσφορία στο μηρό σας, στο ισχίο σας ή στη βουβωνική σας χώρα, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη ενός πιθανού κατάγματος του μηριαίου οστού,

·         πόνος οστού, μυός και/ή άρθρωσης ο οποίος είναι σοβαρός.

 

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν

 

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από 1 στους 10 ασθενείς):

·          πόνος οστού, μυός και/ή άρθρωσης ο οποίος μερικές φορές είναι σοβαρός.

 

Συχνές (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 10 ασθενείς):

 

·          οίδημα στις αρθρώσεις,

·          κοιλιακό άλγος, αίσθημα δυσφορίας στο στομάχι ή ερυγές μετά το φαγητό, δυσκοιλιότητα, αίσθημα πληρότητας ή φουσκώματος του στομάχου, διάρροια, μετεωρισμός,

·          απώλεια μαλλιών, κνησμός,

·          κεφαλαλγία, ζάλη.

·          κόπωση, οίδημα στα χέρια ή στα πόδια

 

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 100 ασθενείς):

·         ναυτία, εμετός,

·         ερεθισμός ή φλεγμονή του φάρυγγα /οισοφάγου (οισοφάγος-ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) ή του στομάχου,

·         μαύρα ή όμοια με πίσσα κόπρανα,

·         θολή όραση, πόνος ή ερυθρότητα του οφθαλμού,

·         εξάνθημα, ερυθρότητα του δέρματος,

·         παροδικά συμπτώματα όπως αυτά της γρίπης, όπως πόνος στους μύες, γενική αίσθηση αδιαθεσίας και μερικές φορές με πυρετό συνήθως κατά την έναρξη της θεραπείας,

·         διαταραχή γεύσης.

 

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 1.000 ασθενείς):

·         συμπτώματα ενδεικτικά του χαμηλού επιπέδου ασβεστίου στο αίμα συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών κραμπών ή σπασμών και/ή αίσθηση μυρμηκίασης στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα,

·         στομαχικά ή πεπτικά έλκη (μερικές φορές σοβαρά ή με αιμορραγία),

·         στένωση του οισοφάγου (οισοφάγος-σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας),

·         εξάνθημα που επιδεινώνεται με το ηλιακό φως

·         στοματικά έλκη όταν τα δισκία μασώνται ή μυζώνται στο στόμα

 

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα):

•        Απευθυνθείτε στον γιατρό σας εάν έχετε πόνο στο αυτί, εκκρίσεις από το αυτί, ή/και λοίμωξη στο αυτί. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ενδείξεις βλάβης στο οστό του αυτιού.

 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 

 

5.         Πώς φυλάσσεται το MELDOZ

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το προσεγγίζουν τα παιδιά.

 

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο blister μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί .

 

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια, Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

6.       Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

 

Τι περιέχει το MELDOZ

 

Δραστική ουσία

Η δραστική ουσία είναι το alendronate sodium trihydrate.

Κάθε δισκίο περιέχει 70 mg alendronic acid ως alendronate sodium trihydrate.

 

Άλλα συστατικά

Τα άλλα συστατικά είναι: Sorbitol, Starch maize, Sodium starch glycolate, Stearic acid, Μagnesium stearate.

 

Εμφάνιση του MELDOZ και περιεχόμενο της συσκευασίας

 

Τα δισκία MELDOZ συσκευάζονται σε blister που περιέχονται σε χάρτινο κουτί μαζί με το φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Διατίθενται στις παρακάτω συσκευασίες:
       -     BT x 2 (BLISTER 1x 2 δισκία)

  • BT x 4 (BLISTER 1x 4 δισκία)
  • BT x 8 (BLISTER 2x 4 δισκία)
  • BT x 12 (BLISTER 3 x 4 δισκία)
  • BT x 40 (BLISTER 10 x 4 δισκία)

(Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες)

 

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

ΑDELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε

Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα,

Τηλ.: 2104819311-4 Fax: 2104816790

 

Παραγωγός

RAFARM AEBE

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά  τον 10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203-0318