Σύνδεσμοι

 
 • Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδα (ΣΦΕΕ)
  www.sfee.gr
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
  www.eof.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
  www.pef.gr
 • Υπουργείο Υγείας
  www.ypyp.gr
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
  www.ypan.gr
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ)
  www.emea.eu.int 
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Συνδέσμων και Επιχειρήσεων (Efpia) 
  www.efpia.org
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
  www.who.int/en 
 • Διεθνής Ιατρική Βιβλιογραφία (Pubmed)
  www.pubmed.com 
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων  www.pse.gr
 • Αραβο-ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  www.arabgreekchamber.gr
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) www.ebea.gr
 • Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) www.eene.gr
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) www.psvak.gr
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)   www.sev.org.gr